Logo Frank, afval bestaat niet.

 

Return On Waste scan

Heeft u alle afvalstromen reeds meerdere malen gescheiden?

Heeft u de tarieven voor afvalinzameling ook reeds meerder malen onder druk gezet?

En u wilt toch een besparing realiseren op de kosten binnen uw afvalketen?

Dan is de ROW Afvalscan van Frank Afvalmanagement wellicht een uitkomst voor uw bedrijf!

Herkent u dit?

Door de jaren heen is er binnen uw organisatie een afvalscheidingscultuur ontstaan waarbij door veel inzamelaars de suggestie wordt gewekt dat u veel geld kunt besparen op uw afval afhandeling.

Daarnaast worden de tarieven die de afvalinzamelaar berekend voor de afvoer elk jaar aangepast en vergt dit steeds weer kostbare tijd van uw organisatie, hetzij de tijd die nodig is voor benchmarking of tijd die nodig is voor het vervaardigen van een nieuwe tender.

ROW Afvalscan

Met deze uitgebreide afvalscan bekijken wij voor u niet alleen de mogelijkheden van afvalreductie en de afzetmogelijkheden maar ook naar de routing die uw afvalstromen afleggen.

5 vragen

Leest u onderstaande vragen en beantwoord deze voor u zelf

  1. Heeft u wel eens nagedacht over neven effect van uw inkoopbeleid tav uw afvalstromen?
  2. Heeft u uw bedrijfsprocessen wel eens kritisch onder de loupe genomen mbt uw afgevoerde afvalstromen?
  3. Heeft u een afval beheersplan en zijn uw medewerkers daarvan op de hoogte?
  4. U bent verplicht jaarlijks uw afgevoerde afvalstromen te melden aan het CBS, stopt u de rapportage hierna in de ordner?
  5.  Denkt uw huidige afval inzamelaar pro actief met u mee?

Heeft u 2 of meer van deze vragen met nee beantwoord?

E-mail uw gegevens dan ontvangt  u de scan!

 

info@frankafvalmanagement.nl